Login

Povinné informace

V souladu se Zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů a s Vyhláškou č. 442/2006 Sb. kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup ve znění změny 416/2008 Sb. zveřejňujeme informace o naší organizaci.


Název

Základní škola a Střední škola, Praha 10, Vachkova 941

Důvod a způsob založení

Informace jsou obsaženy ve zřizovací listině
Zřizovatel: Hlavní město Praha.

 

Organizační struktura
IČO: 61385450

DIČ: CZ 61385450

 

Kontaktní spojení
Doručovací adresa: Základní škola a Střední škola
                            Vachkova 941
                            104 00 Praha 10
  Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: přízemí školy, č.míst. 18
tel.: 267713437 hospodářka
        267712710 ředitel
email: reditel@zsassvachkova.cz
web: www.vachkova941.cz
datová schránka: p3hxjbd


Účty pro platby

289338319/0800 základní účet školy
Organizace není plátcem daně z přidané hodnoty  (CZ61385450)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o tom, které osobní údaje jsou o všech subjektech OÚ školou zpracovávány jsou k nahlédnutí v kanceláři školy.

Mgr. Eva Šmídová
BDO Advisory s.r.o.
Karolinská 661/4
186 00 Praha 8

tel.: 731 609 403
email: gdpr@bdo.cz

 

Žádosti o informace

Informace o škole jsou uvedeny na www.vachkova941.cz. Případné žádosti o další informace zasílejte na adresu školy nebo na email reditel@zsassvachkova.cz

 

Formuláře jsou k vyzvednutí v ředitelně školy

 

• žádost k přijetí k základnímu vzdělávání

• žádost k přijetí do přípravné třídy

• žádost o přestup žáka

• žádost o odklad povinné školní docházky

• žádost o povolení individuálního vzdělávacího plánu

• dotazník pro rodiče

• zápisní lístek do školní družiny

• žádost o uvolnění žáka z vyučování

• žádost o uvolnění z tělesné výchovy

• potvrzení o školní docházce

• přihláška ke vzdělávání ve střední škole

 

Příjem žádostí a dalších podání

Žádosti a další podání lze podat poštou nebo osobně v budově školy na adrese Vachkova 941, 104 00 Praha 10 – Uhřiněves, a to v pracovní dny od 7:00 do 15:30 hodin.

Úhrady za poskytování informací - bezúplatně

Opravné prostředky

Proti usnesením a rozhodnutím školy lze podat odvolání nebo stížnost. Poučení o možnosti odvolání je součástí písemného vyhotovení každého usnesení nebo rozhodnutí.

 

Návody pro řešení životních situací
-   odklad povinné školní docházky

-   dodatečný odklad povinné školní docházky

-   http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace

-   http://www.msmt.cz/rodic

 

Předpisy

            Zákon č. 561/2004 (školský zákon

            Další legislativní předpisy  - http://www.msmt.cz/ministerstvo/urednik

 

Licenční smlouvy

K poskytování informací nejsou potřebné licenční smlouvy.

           

Základní škola Vachkova, škola praktická a speciální
Domů
Praktická škola jednoletá
Základní škola speciální
Základní škola
Přípravná třída

Created by © 2015/2017 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek webdesign